www.mvdesign.se

Provtryckning

 

Dagens välisolerade byggnader kräver ett ökat behov av provtryckning.

Ett hus täthet är en avgörande faktor på hur stor energförbrukningen blir, men även för fuktsäkerheten.

 

Provtryckning, täthetsprovning, mäter hur mycket klimatskärmen läcker. Med hjälp av en värmekamera lokaliseras var det läcker.

 

Läs gärna mitt examensarbete (som resulterade i högsta betyg)
"
Luftläckage I Småhus-Hur de upptäcks och attityderna till dem", klicka här

 

Efter att provtryckningen är utförd skapas en utförlig och lättförstålig rapport.

 

Vill du veta mer om provtryckning?
Jag svarar mer än gärna på dina frågor!
Välkommen att kontakta mig!

 

Viktor Olsson - 070-3657534 - kontakt@mvdesign.se

 

 

Reportage på:
Klicka på bilden för att läsa.


Täta hus sparar energi, dvs både miljön samt din plånbok.

 

 

Ett Hus ska vara Tätt och ventileras Rätt. 

 

 

Ett hus kan få allvarliga skador om varm inomhusluft läcker ut i konstrukionen.

 

 

Det finns tyvärr många myter ang lufttäta hus som fortfarande lever kvar.

Godkänd för F-Skatt